Moda a finanse,Moda w biznesie

Zmiany w rozliczeniach: jak w 2016 będzie wyglądał PIT od pracodawcy

Od 2016 roku chlebodawca będzie mieć nowe zadania przy wypełnianiu PIT-11 dla swego podwładnego – ustali m.in. rezydencje podatkową konkretnej jednostki.

Pracodawca ma obowiązek przekazać podatnikowi a także właściwemu urzędowi skarbowemu PIT-11, który zawiera dane o przychodach otrzymanych w minionym roku przez pracobiorcę, pobranych przedpłatach na podatek dochodowy i odprowadzonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne.
Zaświadczenie powinni otrzymać nie jedynie pracownicy zaangażowani na podstawie umowy o pracę, ale także ci realizujący swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia.

Rozliczanie podatku

Źródło: pixabay.com
Jeśli idzie o pity 2017, w formularzu PIT-11 płatnik składek powinien podać przede wszystkim dane o: przychodach podatnika, kosztach uzyskania dochodu z tytułu stosunku służbowego a także pracy nakładczej, dochodach zwolnionych od podatku, zainkasowanych przedpłatach a także składkach. W wypadku PIT-11 idzie o faktycznie uzyskany przez podatnika przychód i rzeczywiście zainkasowane przedpłaty na podatek dochodowy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij .
Od stycznia 2016 roku w formularzu płatnik składek musiał będzie podać także, czy podatnik ma ograniczony obowiązek podatkowy w naszym kraju. W praktyce pracodawca będzie musiał dowiedzieć się, w jakim kraju pracownik ma główny punkt interesów osobistych oraz ekonomicznych. Płatnik został także zobowiązany do określenia, ile dni podatnik przebywa w naszej ojczyźnie oraz w innych krajach – oraz czy nie było to więcej aniżeli 183 dni w roku fiskalnym. Owe informacje muszą potem być zestawione ze statusem rezydencji pracownika w innym państwie niż Polska. Co więcej, jeśli chodzi o polskiego nierezydenta podatkowego płatnik powinien pozyskać zagraniczny adres zamieszkania pracobiorcy, jak także numer identyfikacyjny pracownika uzyskany w państwie rezydencji, jego wariant oraz państwo wydania numeru.
PIT-11 nadal może być złożony w postaci papierowej jedynie w wypadku przedsiębiorstw rozliczających od jednego do pięciu podatników.

Pozostałe podmioty mają za zadanie dostarczyć formularz drogą elektroniczną. Płatnik, który zdecyduje się na odmianę papierową, ma przeto czas do końca stycznia na przyniesienie pit (zobacz program do rozliczenia pitów) 36 do urzędu podatkowego.-

Możesz również polubić…