Zdrowie przed duże "Z"

W jaki sposób przygotować się do zajęć w szpitalach – odzież, badania, dokumentacja

Każdego roku tysiące studentów uczelni medycznych i pokrewnych mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych w placówkach medycznych (szpitalach, ośrodkach zdrowia, zakładach opieki i innych). Niestety często uczelnie nie zapewniają pełnej informacji na temat tego jak być przygotowanym do tych zajęć, a warto posiadać przy sobie kilka ważnych rzeczy. Student czy też słuchacz instytucji przygotowującej do zawodu w zakresie usług medycznych do zaliczenia praktyk powinien posiadać przede wszystkim właściwe dokumenty i odzież.

badanie laboratoryjne

Autor: 123dan321
Źródło: http://www.sxc.hu
Jeśli chodzi o dokumenty to istnieje możliwość aby je podzielić na te otrzymywane z uczelni (służące do rozliczenia się z alma mater po ukończeniu szkolenia oraz zostawienia w placówce medycznej), oraz załatwiane we własnym zakresie. Student zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia skierowania na praktyki razem z umową lub porozumieniem wystawianym ze strony uczelni dla szpitala oraz do przedłożenia programu praktyk, na podstawie którego szpital zorganizuje jego pracę. Administracja szpitala niejednokrotnie wymaga także złożenia podania do dyrektora w sprawie praktyk, oraz pisemne zgody koordynatorów oddziałów, w przypadku praktyk lekarskich, lub pielęgniarek koordynujących, w przypadku pozostałych praktyk.

Praktykant powinien także posiadać ubezpieczenie OC i NW (praktyki lekarskie i pielęgniarskie). Trzeba zwrócić uwagę czy dane ubezpieczenia zapewnia alma mater, czy też trzeba je wykupić we własnym zakresie. Poza tym trzeba posiadać książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych (w tym badanie na pasożyty), w dużych miastach istnieje wiele miejsc w jakich można uzyskać taki dokument, w mniejszych miejscowościach trzeba na jego wydanie poczekać nawet parę dni. Badanie na pasożyty Wrocław jest tu dobrym przykładem może równie dobrze przebiec bardzo szybko (tu zrobisz badanie krwi na pasożyty). Niemniej odbywający praktyki powinni zatroszczyć się o posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych odpowiednio wcześniej (samo przygotowanie do badania na pasożyty trwa trzy dni) i nie zapominać, że nie zostaną wpuszczeni do szpitala bez takiego dokumentu. Badanie na pasożyty Wrocław, Warszawa czy Szczebrzeszyn jest po prostu nie do uniknięcia.

Datę praktyk lekarskich również warto ustalić odpowiednio wcześnie, osoba odpowiedzialna za organizację praktyk nie musi brać pod uwagę urlopowych planów studentów, a jedynie zapewnić odpowiednią liczbę praktykantów na oddziale, tak by nie utrudniać pracy personelowi – kliknij. Po uzyskaniu zgody szpitala na odbycie szkolenia student powinien zapewnić sobie odpowiednią odzież (szpitale rzadko zapewniają odzież ochronną na własny koszt): fartuch i buty na zmianę (najlepiej w kolorze białym). Studenci muszą być także przygotowani na to, iż jeśli pragną odbywać praktyki w placówce, która nie ma podpisanej umowy z ich uniwersytetem, będą musieli zapłacić za nie kwotę zgodną z cennikiem placówki (koszty mogą się różnić w zależności od rozmiaru ośrodka oraz stopnia referencyjności). Obowiązkowe praktyki zawodowe to sposób na zdobycie wiedzy na temat pracy określonej placówki.

Warto zobaczyć nasz link (https://www.swiatleku.pl/product/tenofovir-disoproxil-zentiva-0-245-g-30), aby poza tym dowiedzieć się czegoś ciekawego na opisywany temat, więc kliknij tu i poznaj inne materiały.

Warto właściwie ją wybrać i być gotowym na różne ewentualności, a przede wszystkim zadawać pytania wszystkim i o wszystko.

Możesz również polubić…