Moda a finanse

W jaki sposób płacić podatek od wynajmu mieszkania? Przepisy dotyczące opodatkowania zysków z wynajmu

Właściciele wynajmujący mieszkanie muszą rozliczać się z pozyskanego dochodu w US-ie, ponieważ poświadczona umowa najmu lokalu mieszkalnego powoduje, że wynajmujący mieszkanie, dom lub garaż osiąga zarobek w postaci wpłacanego czynszu. Nieprzyjemnych kwestii podatkowych związanych z kwestią podnajmowania jest wiele m.in. umowa najmu, podatek. Najważniejszy jest jednak wybór sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym.

Umowa wynajmu

Autor: Startup Registry
Źródło: http://www.flickr.com
Właściciele nieruchomości (zobacz pożyczki pod zastaw mieszkania) mają kilka możliwości. Jedną z form odprowadzania należności podatkowych jest podatek dochody pod postacią podatku zryczałtowanego ze stawką 8,5 proc. Jednolitą stawkę tego podatku od umowy najmu wniesiono z początkiem 2010 roku. Taksa procentowa ryczałtu odnosi się do zarówno najmu tymczasowego, jak i innych umów najmu własności prywatnej, które nie są podpisywane w ramach prowadzonej DG. Podatek od najmu da się też rozliczać w formie ogólnej, czyli z uwzględnieniem skali podatkowej 18 proc. lub 32 proc. przychodu. Doliczamy wówczas dochody z najmu do zysków odnotowanych z innych źródeł, czyli nie rozliczamy ich rozdzielnie. Taka forma opodatkowania może być opłacalna dla osób, które wyłożyły niebotyczne pieniądze na zakup, przywracanie funkcjonalności i remonty mieszkań do wynajęcia, ponieważ wszystkie poniesione na ten cel wydatki możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i obniżyć nasz roczny dochód, a w związku z tym – odprowadzić mniejszy podatek – odwiedź stronę

Kwestię wyboru najkorzystniejszej dla wynajmującego formy opodatkowania należy przedstawić naczelnikowi organu skarbowego adekwatnego do miejsca zamieszkania. Jeżeli chcemy rozliczać się w sposób zryczałtowany mamu obowiązek zrobić to najpóźniej do 20 stycznia (lub do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaczęliśmy zarabiać z wynajmu). Jeżeli termin ten następuje w wolne od pracy, sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień bierze się następny dzień. W celu wybrania opodatkowania wystarczy przesłać oświadczenie na piśmie do odpowiedniej placówki US.

Nie ma konkretnego druku takiej deklaracji. W przypadku, jeżeli nie dokonamy takiego wyboru lub oklejanie samochodów firmowych – foliograf.pl spóźnimy się ze złożeniem pisemnego oświadczenia spowoduje to utracenie prawa wyboru i obowiązek rozliczania się według skali. Na ryczałt będzie możliwość przejść dopiero w kolejnym roku.

Możesz również polubić…