Moda a finanse,Moda w biznesie

Tworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze jest obowiązkiem pracodawców, wprowadzonym Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6

Z definicji zawartych w ustawie o rachunkowości, jak też z postaci obowiązującego wzoru bilansu wynika, że należy tworzyć rezerwę, na prawnie wiążące zobowiązania, do dokonywania świadczeń na rzecz pracowników. Jednym z elementów polityki rachunkowości jest właściwa wycena, a następnie utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze. Należą do nich na przykład odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe czy różnego rodzaju inne gratyfikacje dla pracowników.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa, przyszłe zobowiązania.

Jeżeli zaciekawił Cię niniejszy materiał, to nie zwlekaj oraz przeczytaj szczegóły na stronie (http://www.studioprinter.pl/). Na pewno stwierdzisz, że w tamtym miejscu również są to niezwykle ciekawe informacje.

Rezerwy takie, tworzy się w ciężar kosztów podstawowej działalności jednostki. Do świadczeń pracowniczych, na które w praktyce najczęściej tworzone są rezerwy, należą: świadczenia po okresie zatrudnienia. Świadczenia pracownicze, które są należne po zakończeniu zatrudnienia to na przykład rezerwy emerytalne (wejdź po więcej)

Pracodawca

Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com

i inne świadczenia emerytalne: ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia. Tworzenie rezerw na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe, jest zależne od stażu pracy. Prawo do tych świadczeń nabywają pracownicy przez cały okres ich zatrudnienia w jednostce. Rodzi to zobowiązanie jednostki w stosunku do pracowników w przyszłości.

Jednostka może zastosować uproszczenie w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości i nie tworzyć rezerw na ww. świadczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

Jeżeli zaintrygowała Cię ta sprawa, koniecznie sprawdź link koszty pracodawcy a dowiesz się o wiele więcej danych, które z pewnością wywołają u Ciebie szeroki uśmiech.

Z poleceń ujętych w normie prawnej o rachunkowości, a także z regulacji aktualnego schematu podsumowania wynika, że koniecznym jest uruchomić zasób, na prawnie wiążące zapewnienia, do zdobywania obowiązków na rzecz zatrudnionych.

Właściwym elementem polityki rachuby jest prawidłowe oszacowanie, a potem wprowadzenie zapasu na świadczenia pracownicze. Mogą to być na przykład zadośćuczynienia emerytalne, gratyfikacjejubileuszowe jak również wielorakiego rodzaju inne nagrody dla zatrudnionych. Rezerwy, wprowadza się na gwarantowane albo o wielkim poziomie możliwości, przyszłeświadczenia. Zasoby takie, tworzy się w ciężar kosztów głównej organizacji zakładu.

Do zobowiązań zakładowych, na które w rzeczywistości najczęściej tworzone są rezerwy, są: zobowiązania po czasie zatrudnienia – wynagrodzenia pracownicze które są należne po skończeniu zatrudnienia między innymi emerytury i inne świadczenia emerytalne, ubezpieczenia na życie po wypowiedzeniu wynagrodzenia oraz ochrona zdrowia po ustaniu wynagrodzenia.Zabezpieczanie zapasów na świadczenia emerytalne i rentowe oraz gratyfikacje rocznicowe, zależy od stażu pracy.

Prawo do tych zobowiązań nabywają pracownicy przez czas trwania ich pracy w firmie. Skutkuje to świadczenie zakładu w stosunku do pracowników w przyszłości. Firma może zastosować skrót myślowy wobec powziętych reguł rachunkowości na podstawie art. 4 ust. 4 prawa o rachunkowości i nie uruchamiać rezerw na opisane powyżej zobowiązania, jeśli nie wywiera to i nie ma to istotnieujemnego wpływu, na rzetelne i oczywiste odzwierciedlenie sytuacji finansowej budżetu oraz wynik materialny.

Możesz również polubić…