Zdrowie przed duże "Z"

odbudowanie kolana

Zastąpienie stawu kolanowego protezą jest niezbędne wtedy, kiedy jego defekty wyłączają leczenie zezwalające oszczędzić naturalny staw. Degradacja stawu kolanowego, zwane chorobą zwyrodnieniową, może pojawić się w następstwie zniszczenia chrząstki stawowej, powiązanej z podeszłym wiekiem. Jeżeli zniszczenie jest duże, wówczas wywołuje ono ból i ograniczenie ruchomości. Rekonstrukcja kolana polega na wymianie uszkodzonych części kolana na sztuczny staw kolanowy.

operacja

Autor: Lena
Źródło: http://www.flickr.com
Został on zaprojektowany na pokrewieństwo ludzkiego kolana – łącze -, a jego rozmiar odpowiada rozmiarowi osłabionego stawu kolanowego pacjenta. Zdjęcie rentgenowskie wykonane przed operacją, również proteza (polecany protetyk) próbna umieszczana na kościach w trakcie operacji pozwalają chirurgowi wyznaczyć stosowny format odbudowywanego kolana. Protezę kolana mocuje się z reguły używając cementu kostnego, który silnie przytwierdza ją do kości.

Możliwe jest także mocowanie protezy stawu kolanowego bez cementu. Strategia ta, stosowana jest z zasady u młodszych pacjentów. Chirurg postanowi, która procedura zamocowania protezy jest właściwa w danym przypadku. Operacja rekonstrukcji kolana realizowana jest w znieczuleniu całkowitym, bądź miejscowym i jest absolutnie bezbolesna. Anestezjolog wyłoni najlepszą procedurę znieczulenia. Procedura jest identyczna dla wszystkich rodzajów protez. Elementem decydującym o wyborze gatunku protezy jest poziom uszkodzenia przeróżnych szczegółów stawu kolanowego.

operacja

Autor: Zdenko Zivkovic
Źródło: http://www.flickr.com
Używając protezy próbnej potwierdza się rozmieszczenie i ruchomość stawu kolanowego, po czym występuje wprowadzenie i przymocowanie stosownej protezy. Na czas operacji przeważnie wstrzymuje się napływ krwi do kolana. Po zakończeniu operacji w stawie lokowane są dreny służące do odprowadzania ewentualnie magazynujących się tam płynów. Więcej na

Na koniec zszywa się osobne nacięte warstwy na kolanie. Rekonstrukcja kolana wymaga terapii. Łagodne ćwiczenia powtórnie zezwolą korzystać ze swojego stawu kolanowego jeszcze w czasie pobytu w szpitalu. Po powrocie do domu, ćwiczenia i spacery po prostych powierzchniach winny stać się codzienną praktyką.

Możesz również polubić…