Bez kategorii

Poznaj metody, dzięki którym nasz kraj ma szansę na rozwój – zobacz, jakie możliwości daje wsparcie z Grantu Blokowego

Twierdzi się, iż przystąpienie naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej przyniesie Polakom duże zyski. Poznaj Grant Blokowy – jeden z mnóstwa narzędzi, które mają spowodować, iż w naszym kraju będzie się zdecydowanie lepiej funkcjonowało.

kliknij link

Autor: Startup Mena
Źródło: http://www.flickr.com
Dofinansowanie z Grantu Blokowego

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Polska brała udział i nadal realizuje wiele przedsięwzięć, mających na celu rozwój gospodarczy a także stały rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Poszukujesz uzupełniających informacji na prezentowany tu temat? To żaden problem, zwyczajnie wejdź dalej postępowanie restrukturyzacyjne a zobaczysz, że to było niezwykle łatwe.

Warto wiedzieć, że funkcjonuje Szwajcarsko-polski program współpracy, określany Funduszami Szwajcarskimi. Jakie cechy określają ów program? Przede wszystkim jest to program, który gwarantuje wszystkim beneficjentom bezzwrotne finansowanie, które znacznie powinno pomniejszyć kontrasty istniejące w gospodarce naszego kraju a gospodarce krajów znacznie bardziej rozwiniętych. Wskazany pomysł stanowi nadrzędną intencję. Jednak istnieje następny zamysł.

Wskazany program ma za zadanie również znieść odmienności między okręgami znajdującymi się w naszym kraju, które są nieznacznie rozwinięte, a tymi, w których nastąpił stały rozkwit gospodarczy. Jak wskazane odmienności mają być likwidowane? Dzięki ciągłemu współdziałaniu i przez podtrzymywanie relacji partnerskich między szwajcarskimi oraz polskimi organami władzy o charakterze lokalnym a także różnymi podmiotami gospodarczymi. W ramach wskazanego programu występuje tzw. Grant Blokowy. W jego strukturze wyróżniamy następnie Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz Fundusz Partnerski.

o dofinansowaniach unijnych

Autor: National Assembly for Wales
Źródło: http://www.flickr.com
Dofinansowanie z Grantu Blokowego (link do strony) ma stanowić pomocny instrument finansowy, którego zadaniem jest likwidacja odmienności występujących między obszarami rozwiniętymi, a obszarami, które są zdecydowanie mniej nowoczesne. Podstawowym celem powołania wsparcia finansowego z Grantu Blokowego jest udzielenie wsparcia w obszarze rozwoju społeczeństwa polskiego. Dofinansowanie z Grantu Blokowego ma stać się przyczyną trwałych zmian w świadomości obywateli, którzy powinni tworzyć grupę świadomą swoich praw i powinności.

Możesz również polubić…