Moda a finanse,Moda w biznesie

Na czym polega proces kogeneracji? Gdzie powinien być zastosowany, żeby gwarantował najbardziej wymierne korzyści?

Kogeneracja jest procesem wytwarzania ciepła a także energii elektrycznej dzięki jak najbardziej odpowiednim i najbardziej efektywnym sposobom. Najkorzystniejszy więc sposób jest w takiej sytuacji, gdy ma miejsce w jednym z procesów technologicznych. W UE kogeneracja jest promowana szczególnie, ale nie tylko przez jej energetyczną skuteczność, lecz również mające związek z nią zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i pozostałych szkodliwych związków chemicznych.

kogeneracja

Autor: swimboy1
Jedną z bardziej ważnych zalet kogeneracji jest faktycznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej, która znajduje się w paliwie do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Skuteczność energetyczna więc systemu skojarzonego jest nawet o 30% większa niż w sytuacji oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w kondensacyjnej elektrowni i ciepła w kotłowni. Co więcej w obiektach, które nie są bezpośrednio związane z przemysłem, jest rzeczywiście spore zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz cieplną, więc kogeneracja >> kogeneracja sprawdza się w wielu okolicznościach – kontynuuj o kogeneracji.

Najbardziej odpowiednimi przykładami są znaczące budynki biurowe, szpitale czy budynki mieszkalne. Jak tego rodzaju obiekty są jednocześnie klimatyzowane, to tego typu układ nazywamy trójgeneracyjnym. Jednocześnie spełniana jest ocena zgodności –

Sad pełen owoców

Autor: Ctd 2005

, która warunkuje najlepszą jakość. Może on więc stosować urządzenia chłodnicze absorpcyjne albo adsorpcyjne, możemy je bowiem bardzo łatwo napędzać ciepłem wody albo pary. Na świecie tego typu urządzenia są szeroko wykorzystywane, więc coraz bardziej korzystnie sprawdzają się w długookresowej eksploatacji. Skojarzone kreowanie energii wpływa na mniejsze zużycie paliwa. Do tej pory tego typu paliwem jest w Polsce głównie węgiel kamienny. W różnych miejscach, gdzie używa się tego typu energii możemy oszczędzić miliony ton węgla rocznie. A bardziej małe zużycie węgla to przecież też ograniczenie emisji substancji szkodliwych, jak dwutlenek węgla, pyły, siarka i gazy cieplarniane.

Oszczędność energetyczna, która charakteryzuje układy skojarzone, polega na wykorzystaniu ciepła, które w elektrowni kondensacyjnej odprowadzane jest do otoczenia pod postacią produktów ubocznych. Ciepło można zastosować do ogrzewania budynków mieszkalnych czy użyteczności publicznej. Przy pomocy pary technologicznej może być również używany w procesach produkcyjnych różnych gałęzi przemysłu. Stosująca te zalety kogeneracja jest doskonałym sposobem integracji lokalnych dostaw energetycznych.

Możesz również polubić…