Bez kategorii

Jakie konsekwencje nas czekają jeśli nie przekażemy deklaracji VAT-7?

Każdemu z nas chyba nie raz zdarzyło się o pewnych sprawach zapomnieć. Co jednak gdy zapomnimy o wysłaniu tak poważnej deklaracji VAT-7 (14)? Dla odświeżenia – wysłanie deklaracji VAT-7 wiąże się także z poniesieniem opłaty z tytułu VAT-7 a więc z podatkiem należnym na rzecz Skarbu Państwa. Nieterminowe przekazanie deklaracji i niezapłacenie podatku związane jest z istotnymi skutkami podatkowymi.

Każdy podatnik

vat

Autor: Jeff Djevdet
Źródło: http://www.flickr.com

przymuszony jest do punktualnego zapłacenia podatku a także przekazywania deklaracji – zawsze do 25 dnia miesiąca – w zależności od ustaleń deklaracje można przekazywać każdego miesiąca lub kwartalnie. Opóźnione dostarczenie deklaracji VAT-7 rodzić może odpowiedzialność karną skarbową, która co do zasady będzie się z wymierzeniem kilkusetzłotowej kary grzywny. W przypadku podatnika, który w ogóle nie złożył deklaracji przed wszczęciem postępowania w tym zakresie, sankcja może stać się znacznie bardziej uciążliwa, przy czym wielkość a także rodzaj sankcji zależy od tego, jakiej wysokości jest kwota narażonego na uszczuplenie podatku. Odpowiedzialność karna skarbowa dotyczy jednak tylko podatnika, który zachowaniem naraża należność publicznoprawną na uszczuplenie. Skutkuje to faktem że podatnik, który nie złoży zerowej deklaracji VAT-7 nie winien z tego tytułu ponieść odpowiedzialności karnej. Niezależnie od sankcji za spóźnienie w dostarczeniu deklaracji VAT-7, podatnik powinien liczyć się z złymi skutkami przeterminowanej płatności podatku VAT. Bardzo pomocna strona, warto zajrzeć – wFirma.

liczenie podatków

Źródło: pixabay.com

Gdy zadłużenie podatkowe nie zostanie zapłacone w wymaganym terminie, zamienia się automatycznie w zaległość podatkową, której zapłacenie wymaga dodatkowo uregulowania odsetek podatkowych za zwłokę oraz kary grzywny.

Odsetki od podatku za zwłokę a także opłaty prolongacyjnej nie nalicza się jednak, jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 8,80 zł. Pod tym adresem uzyskasz więcej informacji: wFirma. Poza powyższymi skutkami w grę wchodzić może też odpowiedzialność karna skarbowa z tytułu opóźnionej zapłaty podatku. Ten rodzaj konsekwencji dotyczy podatnika, który ciągle nie uiszcza zobowiązań podatkowych. Jeśli chcesz obliczyć wysokość nałożonych odsetek to możesz skorzystanie z pomocy gotowego narzędzia jakim jest kalkulator odsetek podatkowych. Dodatkowe źródło – wFirma.

Kliknij ten link litery 3d. Tam znajdziesz interesujące wiadomości na ten temat, opisane w naszymtekście.

Dzięki kalkulatorowi obliczenie jest niezwykle proste. Aby nikogo nie czekała taka niemiła sytuacja z skarbówką. Respektujcie terminów.

Możesz również polubić…