Moda a finanse

Jak przebiega postępowanie windykacyjne? Co począć, gdy odezwie się do nas windykator? Jak się zachowywać?

Każdy, kto ma jakieś niezapłacone rachunki, niespłacony debet na koncie bankowym lub inne zaległości finansowe może oczekiwać, że w określonym momencie dostanie telefon od firmy windykacyjnej. Rozmowa z windykatorem przeważnie jest nieprzyjemna i często budzi strach i wrogie podejście. Niestety dość często ludzie zatrudnieni w firmach windykacyjnych charakteryzują się arogancją, co nie pomaga w rozwiązaniu problemu.

Dług

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli otrzymamy telefon od windykatora przede wszystkim powinniśmy zachować spokój i wymagać od naszego rozmówcy, ażeby ten dokładnie i precyzyjnie wyjaśnił sprawę zadłużenia. Dłużnik ma prawo wiedzieć dokładni o jaką kwotę chodzi oraz z czego dokładnie ona wynika. Firma windykacyjna musi także wysłać listownie pismo które wzywa nas do spłaty kwoty zadłużenia z objaśnieniem podstawy roszczenia. Jeżeli nie ma wątpliwości co do podstawy roszczenia, trzeba spokojnie umówić się z windykatorem na termin spłaty. Windykator bardzo często nalega na jak najbardziej prędką i jednorazową spłatę zadłużenia, jednak w przypadku ciężkiej sytuacji finansowej dłużnika, ma on prawo prosić o rozłożenie spłaty na raty.

Ażeby uniknąć problemów z firmą windykacyjną trzeba ustalić rzeczywiście realny termin spłaty zadłużenia, z jakiego dłużnik może się wywiązać. Obiecywanie nierealnych terminów spowoduje początkowo ostrzejsze i bardziej nieprzyjemne działania windykatora, a w sytuacji dalszej zwłoki w płatności nawet skierowanie sprawy na drogę sądową i potem komorniczą.

Jeśli ukazywana tu problematyka to Twoje hobby – wyraź opinię (http://magdalenagrzeskowiak.pl/) na ten temat. Twój komentarz bez wątpienia dla redaktora się będzie liczyć.

Rzeczowe przedstawienie windykatorowi naszych możliwości uregulowania długu umożliwi na ustalenie warunków spłaty i bezproblemowe zakończenie postępowania w firmie windykacyjnej – .

Dłużnicy

Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com
W kontaktach z firmą windykacyjną nie należy unikać telefonów oraz rozmów z windykatorami, gdyż to przyśpieszy niekorzystną dla nas procedurę sądową i komorniczą. Regulacja długu w okresie windykacji polubownej dotyczy tylko kwoty głównej i ewentualnych odsetek ustawowych, zaś sąd i komornik na pewno doliczą dodatkowe opłaty i koszty postępowania, jakie będzie trzeba spłacić.

Warto więc przełamać strach oraz niechęć, i wynegocjować z windykatorem odpowiedni dla nas, a nie dla firmy windykacyjnej termin spłaty, żeby jak najprędzej i bez dalszych nieprzyjemności zakończyć sprawę. Jeśli o to nie zadbamy nasza sytuacja będzie dość trudna, a przecież nikt nie chciałby trafić na jakieś listy, jak lista dłużników. Dbajmy więc o to profesjonalnie i w odpowiednim czasie, ażeby nie było zbyt późno.

Możesz również polubić…