Zdrowie przed duże "Z"

Fizjoterapia – ogólna charakterystyka zawodu!

Fizjoterapia to medyczny kierunek związany z ochroną zdrowia, likwidacją następstw albo łagodzeniem konsekwencji choroby, zapobieganiem jak też przywracaniem sprawności w przeciągu całego życia. Fizjoterapia jest dziedziną poznania naukowego oraz działalności praktycznej, umiejscowiona w sferze nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej. Dlatego jej miejsce w systemie nauk znajduje się pomiędzy teorią kultury fizycznej a naukami lekarskimi, niezależnie od podziału nauk i ich segmentacji.

masaż

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
Fizjoterapia korzysta z informacji z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej, przede wszystkim z zakresu metodyki, strategii postępowania terapeutycznego, edukacji leczniczej, promocji zdrowia, a także profilaktyki niepełnosprawności a także aktywności adaptacyjnej jak też sportu ludzi nie w pełni sprawnych. Kierunek fizjoterapia (zobacz fizjoterapia wrocław) korzystając z nauk społecznych pozwala poznać kompleksowość procesów psychologicznych oraz społecznych oddziałujących na osobę zdrową oraz nie w pełni sprawną, interakcji z pacjentem, pracownikami, rodziną pacjenta. Natomiast fizjoterapia w systemie ochrony zdrowia korzysta z dorobku nauk o zarządzaniu, działając w obrębie promocji zdrowia, szeroko pojętej profilaktyki, udzielając świadczenia fizjoterapeutyczne pacjentom w rozmaitym wieku, różnym rozpoznaniem a także w rozmaitych warunkach.

Kierunek fizjoterapia (Fizjoterapia: strona firmy Artemed Wrocław) to profil dla ludzi czynnych, preferujących pracę z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty żąda się odpowiedzialności, pomysłowości, szybkich i trafnych decyzji oraz co najistotniejsze – cierpliwości, zrozumienia chorej osoby i chęci niesienia pomocy. Fizjoterapeuta powinien być otwarty, bez trudu nawiązywać kontakt z osobą chorą oraz jego środowiskiem i posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z osobami chorymi. Absolwent uczelni fizjoterapii w stopniu licencjata dysponuje wiedzą w obszarze fizykoterapii, szeroko pojmowanych nauk humanistycznych, biologicznych. Absolwent umie odwołać się do pozyskanej wiedzy i zastosować ją przy podejmowaniu decyzji zawodowych. Stosuje także uniwersalną wiedzę z różnych sfer przy realizowaniu przedsięwzięć zawodowych.

studia

Autor: Universität Salzburg (PR)
Źródło: http://www.flickr.com
Absolwent na kierunku Fizjoterapia pierwszego stopnia: ma umiejętności techniczne powiązane z fizjoterapią, potrafi posługiwać się podstawowym wyposażeniem i aparaturą wykorzystywanymi w zakresie fizjoterapii, zna strategie promowania prozdrowotnych postępowań u chorych i ich rodzin – zadzwoń.

Możesz również polubić…