Bez kategorii

Dotacja czy kredyt?

Przedsiębiorcy, oprócz samorządów, będą w latach 2014-2020 najogromniejszymi beneficjantami unijnych funduszy. Ogółem na rozwój przedsiębiorstw zostanie określonych 20 mld euro. Dlatego już teraz wskazane jest dowiedzieć się, na co i na jakich regułach będzie można zdobyć środki unijne.
Najogromniejszy wachlarz wsparcia do dyspozycji mają mikro, niewielkie oraz średnie firmy.

crm

Autor: Wes Schaeffer
Źródło: http://www.flickr.com
Dopłaty dla nich zostały przewidziane głównie w Programach lokalnych poszczególnych województw, ale też z Programu Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia. W kolejnych siedmiu latach w szerszym zakresie wykorzystywane będzie wsparcie pozadotacyjne, a więc pożyczki poręczenia oraz kredyty udzielane przez pośredników finansowych, w tym także banki i fundusze pożyczkowe. Ich warunki są preferencyjne w zestawieniu z ofertą komercyjną.

To unikalne www na pewno będzie dla Ciebie wartościowe, ponieważ odnajdziesz tam wiadomości analogiczne do tych, które czytasz tutaj.

Największe możliwości na dofinansowanie unijne dla firm będą miały inwestycje realizowane w obszarach: Badania i Rozwój. Unijne dopłaty będą wpierać postęp infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach oraz prowadzenie przez nie prac badawczo rozwojowych – warto przeczytać na strona . Zakres wsparcia świetnie oddaje hasło „ Od pomysłu do rynku”. Oznacza ono wsparcie całego procesu powstawania innowacji: od tworzenia idei niespotykanych towarów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów, po ich wprowadzenie do obrotu.

Największe szanse na dotację będą mieli biznesmeni realizujący inwestycje w specjalizacjach określonych jako wyjątkowo ważne z puntu widzenia postępu rejonu a także państwa.
Dotacje unijne Wrocław wspierać będą wdrażanie w przedsiębiorstwach rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, jakich rezultatem będzie sprzedaż wyrobów i usług w sieci – dotacje unijne z Wrocławia. Wdrożenie rozwiązań poprawiających organizację i Zarządzanie przedsiębiorstwem bądź też tworzenie portali pracowniczych do kierowania zasobami osobowymi online.

Możesz również polubić…