Zdrowie przed duże "Z"

Aparatura lecznicza – zestaw konieczny w domu i poza nim

W domu, w samochodzie czy też w zakładzie pracy powinna mieścić się apteczka pierwszej pomocy. Nigdy wszak nie wiadomo, kiedy taki komplet będzie nam niezbędny i należy musowo ciągle mieć go w pobliżu.

Opakowanie apteczki powinno być trwałe na uszkodzenia machinalne a także praktyczne w użyciu.

sprzęt medyczny

Autor: Agência de Notícias do Acre
Źródło: http://www.flickr.com

Powinna ona mieć wszystkie możliwe środki do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Oznakowana powinna być białym krzyżem na czerwonym bądź zielonym tle. Od momentu, gdy nasz kraj wszedł do Unii musi mieć znak CE. Każda apteczka pierwszej pomocy musi znajdować się w miejscu niedostępnym dla pociech, przeznaczonym tylko dla dorosłych. W naszym mieszkaniu prócz apteczki powinien także być termometr do mierzenia temperatury ciała.

Wspaniałym termometrem jest termometr rtęciowy. Wskazuje on najbardziej prawidłową ciepłotę ciała. Jednakże z powodu na niezdrową rtęć trudno w teraźniejszych czasach tego typu termometr zakupić. Zestaw pierwszej pomocy (przykład na ) w miejscu pracy powinien być ustalony w porozumieniu z lekarzem sprawującym zapobiegawczą opiekę zdrowotną nad zatrudnionymi, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

nauka pierwszej pomocy

Autor: The U.S. Army
Źródło: http://www.flickr.com

Powinna być zamieszczona w miejscu ogólnie dostępnym i widocznym. Apteczka powinna zawierać wyłącznie niezbędne środki, w nieznacznych ilościach, służące do ratowania oraz spis zawartości. Obowiązek posiadania zestawu pierwszej pomocy wynika z kodeksu pracy.

Pomimo iż polskie przepisy oraz przepisy Unii Europejskiej nie zobowiązują prowadzących samochody osobowe do posiadania apteczki samochodowej, jako koniecznego wyposażenia auta należy jednak ją posiadać. Każdym, albowiem kierowca jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadku a jak ma to wykonać, jeżeli w jego aucie nie znajduje się odpowiednio wyposażona apteczka samochodowa. Trzeba zainwestować w apteczkę, która będzie zawierała: okłady, kompresy gazowe, plasterki z opatrunkiem i bez, opaskę uciskową, środek odkażający, ustnik do wykonania sztucznego oddychania, rękawiczki ochronne, chustę trójkątną, koc termoizolacyjny, nożyczki, agrafki, a także instrukcję udzielania pierwszej pomocy.

Artykuł, który teraz czytasz jest pełny absorbujących wiadomości, ale jeszcze zweryfikuj informacje (http://www.psychiatrabydgoszcz.com.pl/terapia-dla-par/) przestawiające analogiczną kwestię tu.

Możesz również polubić…